Przekłady z rosyjskiego

Demyan Bedny: Znajome twarze [Familiar Faces], 1951

Moris Simashko: Jemszan [Yemshan: a selection of stories from Central Asia, joint translation with Jerzy Litwiniuk], 1974

Lidia Chukovskaya: Opustoszały dom. Powieść o terrorze 1937 roku [Desolate Home;  a novel about the 1937 terror i Soviet Russia; published in London; 2nd edition in Poland, underground publication], 1975 & 1985

L. Chukovskaya: Sofia Pietrowna [another version of the former], 1990

Lolita Vladimir Nabokov