Antologie

Księga mądrości żydowskich [A Book of Jewish Wisdom; współautorstwo; joint author], 1990 & 2005

Księga mądrości Wschodu [A Book of Oriental Wisdom, współautorstwo; joint author], 2007

Mądrości z palmowego liścia [Wise Sayings from a Palm-leaf, maxims and proverbs of ancient India and the Pacific; joint author with Prof. Eugeniusz Słuszkiewicz], 1959 & 1967 

Młynek na dnie morza. Baśnie duńskie [The Handmill under the Sea. Danish Folktales],  1986

Sex [internationally innovative publication of the 400-page number of Literatura na Świecie monthly], 1973

Strofy o zwierzętach [Poems about Animals; with numerous own translations from various languages; z mnóstwem własnych przekładów z różnych języków], 1982.

Strofy z dreszczykiem [Blood-Curdling Poems; with numerous own translations from various languages; jak wyżej], 1982

Wiersze o miłości. Antologia kontrowersyjna [Poems of Love.  A Controversial

Anthology; z mnóstwem własnych przekładów z różnych języków; bestseller powiększony obecnie do 580 stron i 50 pieśni; best seller with hundreds of own translations from various literatures; augmented to 580 pp. in the second edition with 50 songs], 1990 & 2011

Zaczarowany dzban. Baśnie szwedzkie. [The Enchanted Pitcher. Swedish Folktales], 1983

Ziemia rzeczywista. Współczesna poezja polska na estradzie  [The Real Land.          Contemporary Polish stage poetry. Joint author], 1965