Inne rodzaje prozy

Kto jest mądry? Przysłowia i sentencje żydowskie z trzech tysięcy lat [Wo Is Wise? Three Thousand Years of Jewish Proverbs and Sentences], 1999 -zobacz-

Pokaż język! czyli rozróbki i opowieści o polszczyźnie oraz 111 innych językach [A Tongue to Put Out, or Brawls and Stories about Polish and 111 Other Languages; zbiór esejów językoznawczych, bestseller w nowatorskich rubrykach prasowych i wydaniu książkowym; innovative and best selling linguistic essays], 2001 and 2012

Pokaż język! &c. Część druga [kontynuacje po 111 esejów w każdym tomie; trzecia część w przygotowaniu; continuations; 3rd volume in preparation;  until now ca. 1000 pp. altogether], 2013

Żydowskie abecadło twórców literatury polskiej [The Jewish ABC of Polish writers; nowa znacznie rozszerzona wersja w druku; limproved ans largely expanded version in print; English translation in preparation], 2011

Żydzi na wesoło [The Jews for Fun], 2004

Wielki śmiech po żydowsku [The Great Jewish Laughter, definitywna i zapewne największa wersja 700-stronicowa; this defitive version of  Jewish jokes is probably the biggest collection of them, enlarged to 700 pp.], 2010

Śmiech po żydowsku czyli wczorajszy i dzisiejszy świat w dowcipach i dykteryjkach żydowskich [Jewish Laughter, or the World of Yesterday and Today in Jewish Jokes and Anecdotes], 1999

Magia i jej tajemnice [Magic and Its Mysteries; publikacja seryjna; serial publication],1998-2000 

Lemie! po co umarłeś? Opowieść w reminiscencjach [Lem! What For Have You Died? A Story in Reminiscences], 2006

Robert Stiller, Kto jest mądry? Przysłowia i sentencje żydowskie z trzech tysięcy lat.
Kto jest mądry? Przysłowia i sentencje żydowskie z trzech tysięcy lat [Wo Is Wise? Three Thousand Years of Jewish Proverbs and Sentences], 1999