Przekłady z górnołużyckiego

Jakub Bart-Ćišinski: Wybór poezji [Selected poems; scholarly edition; half  by half with Jerzy Litwiniuk], 1966