Rozprawy naukowe

Indonezyjskie elementy leksykalne w języku polskim [Indonesian Lexical Elements in the Polish Language], 1957

Malezja. Zarys wiedzy o kraju i ludziach [Malaysia: An Introduction to the Land and the People. Joint author with Janusz Warda],1970

Co to jest Nusantara? [ What is Nusantara?]; 1982

Semantyka zbrodni. Nota katyńska z 25 kwietnia 1943 i sowiecki sposób myślenia [The Semantics of Crime. The „Katyń Note” of April 25th, 1943, and the

Soviet Way of Thinking; 5 eds. in England and Poland], 1974–2007  

A Case of Quackery in Austronesian Linguistics, 1988

Słownik pisarzy skandynawskich [A Companion to Scandinavian Writers; głównie w zakresie literatur islandzkiej i farerskiej; mainly Icelandic and Faroese ones], 1991

Żydowskie abecadło twórców literatury polskiej [The Jewish ABC of Polish writers; nowa znacznie rozszerzona wersja w druku; limproved and largely expanded version in print; English translation in preparation], 2011

Abecadło żydowskich pisarzy z Polski [An ABC of Jewish writers from Poland], 2016 -zobacz-

Abecadło żydowskich pisarzy z Polski
Abecadło żydowskich pisarzy z Polski